A Fujitsu és a Hexagon digital twin technológiája elősegíti a katasztrófa előrejelzés és közlekedésbiztonság kezelését

0
17

A Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial részlege és a Fujitsu Limited bejelentette a digital twin alkalmazások közös fejlesztését természeti katasztrófák és közlekedési balesetek előrejelzésére és azoknak enyhítésére. Ez a közös erőfeszítés azt célozza, hogy az ellenálló, katasztrófák ellen védett városok megvalósíthatóak legyenek, ezért hozták létre ezt a szövetséget már 2022 júniusában.

A katasztrófák enyhítésének támogatása érdekében a két cég olyan előrejelző modellt fejleszt, amely az esőzési adatok alapján kiszámítja az árvíz mértékét és hatásait, megjeleníti az árvíz terjedését és elvégzi a károk előrejelzésére vonatkozó elemzéseket. Az így kapott eredmények alapján a városok kidolgozhatnak hatékony katasztrófa-elhárítási terveket.

A közlekedésbiztonság támogatása érdekében a cégek egy olyan alkalmazáson dolgoznak, amely azonosítja azokat a területeket, ahol a sűrű forgalom és az úttervezés növeli a balesetek kockázatát, és javaslatokat tesz bizonyos intézkedésekre. Az alkalmazás lehetővé teszi a városi tervezőknek és útügyi adminisztrátoroknak, hogy biztonságosabb, ellenállóbb közlekedési hálózatokat dolgozzanak ki.

A jövőben a Fujitsu és a Hexagon folytatni fogja a terepen végzett kísérleteket ügyfeleikkel az adminisztratív, önkormányzati és közlekedési szektorokban az urbánus környezet optimalizálása érdekében hozott döntések támogatására. Céljuk, hogy globális megoldásokat fejlesszenek ki a 2023 márciusával záruló 2023-as pénzügyi év végére. Az említett alkalmazási eseteket bemutatták a Hexagon digitális megoldások konferenciáján, a HxGN LIVE Global 2023-on, Las Vegasban, 2023. június 13-án.

Városok és régiók védelme a természeti katasztrófáktól

Az emberek és a társadalmi infrastruktúra védelme egyre nehezebb feladat a világban, mivel természeti katasztrófák és más veszélyek egyre kiszámíthatatlanabbá válnak. Ennek megfelelően az adatok összehangolása és hatékony megjelenítése több területen – beleértve az orvostudományt, közlekedést, energiát és környezetet – rendkívül fontos. A Fujitsu “Computing as a Service” (CaaS) platformja lehetővé teszi, hogy a Fujitsu fejlett számítástechnikai és szoftvertechnológiáit kihasználva könnyen használható és erőteljes szolgáltatáscsomagot kínáljanak. Ezt a technológiát összekapcsolják a Hexagon M.App Enterprise valós idejű geospatial alkalmazásával, és együtt a Fujitsu “digitális próba” technológiáját alkalmazzák a katasztrófaveszélyek előzetes elemzésére és ellenőrzésére egy olyan digital twin-en, amely lenyűgöző részletességgel másolja le a valódi világot. Ez a fejlett megközelítés lehetővé teszi számukra, hogy hatékonyabban és pontosabban reagáljanak a különböző természeti katasztrófákra és veszélyekre, és elősegítse a városok és régiók védelmét, valamint a fenntartható fejlődést.

Az együttes megoldás árvízi előrejelző modellek és csapadékadatok felhasználásával bonyolult számításokat végez, és lehetővé teszi az árvizek pontos megjelenítését. Ezenkívül más iparágakban, például az orvosi, pénzügyi, közösségi és disztribúciós területeken is hatékonyan kezeli a kihívásokat és felhasználási eseteket. Ilyen példák az infrastruktúra károkozásának előrejelzése, a katasztrófaelhárítási tervek kidolgozása és a károk összegének becslése. Az alkalmazás továbbá biztosítja a biztonságos evakuációs útvonalak kialakítását és támogatja az infrastruktúra védelmét abnormális időjárás és természeti katasztrófák esetén az időjárási IoT érzékelők és előrejelzési szolgáltatások segítségével. Ez a rendkívül fejlett technológia lehetővé teszi, hogy hatékonyan reagáljanak az időjárás okozta veszélyekre, védelmet nyújtsanak az infrastruktúra számára, és elősegítsék az emberek biztonságos evakuálását, ezzel csökkentve a katasztrófák okozta károkat és veszteségeket.

Hozzájárulás a közlekedési balesetek csökkentéséhez

A bemutatott témában egy 2022-es tanulmány került kiadásra a közlekedési balesetekről, melyet a Világegészségügyi Szervezet (WHO) állított össze. A tanulmány rávilágít arra, hogy évente 50 millió ember szenved súlyos sérüléseket közúti balesetek következtében, míg 1,35 millió ember sokkal többet veszít ennél, az életét. A balesetek okait áttekintve, kiemelten szerepelnek a túlzott sebesség, helytelen útirányítás és az útkörnyezet hibás kialakítása. Az ilyen tragikus események csökkentése érdekében kiemelt jelentősége van az olyan eszközök és megoldások kifejlesztésének, amelyek lehetővé teszik a balesetek gyakori területeinek vizualizálását és a kiváltó okok elemzését. Ezzel a tudással hatékonyabb stratégiákat lehet kidolgozni a közlekedésbiztonság javítására.

A Hexagon és a Fujitsu partnerségében megalkottak egy innovatív alkalmazást, amely a közlekedési balesetek csökkentését célozza meg. Ennek érdekében a Hexagon geospatial vizualizációs eszközét, a M.App Enterprise-t és a Fujitsu infrastruktúra szolgáltatásait kombinálták. Az alkalmazás képes megjeleníteni a közlekedési balesetek gyakori területeit, elemzi a forgalmi adatokat, az úttervezést, a táblákat és más releváns tényezőket. Ezt követően javaslatokat tesz a közlekedési balesetek csökkentésére, figyelembe véve az International Road Assessment Program (iRAP) útvédelmi eszköztárát.

Egy példa erre: ha egy olyan területen, ahol alacsony a forgalom, mégis gyakran balesetek történnek, az alkalmazás olyan költséghatékony megoldásokat mutat be, mint a sebességkorlátozás bevezetése, figyelmeztető táblák telepítése és a gyalogosok és járművek közötti forgalmi útvonalak elválasztása korlátokkal. Ezáltal az alkalmazás segíti a városi tervezőket, útügyi adminisztrátorokat, helyi kormányzatokat és tanácsadó szolgáltatásokat, hogy hatékony intézkedéseket tegyenek a közlekedési balesetek csökkentése érdekében és olyan biztonságos, védett közösségeket hozzanak létre, amelyekben az emberek biztonságban élhetnek. Ez a korszerű technológia jelentős mértékben hozzájárulhat a közlekedésbiztonság fejlesztéséhez és az életminőség javításához a városi területeken.

A jövőben a Fujitsu és a Hexagon együttműködik terepi kísérletekben, melyekben az ügyfelekkel együtt dolgoznak az adminisztratív, önkormányzati és közlekedési szektorokban. Céljuk az urbánus környezet optimalizálása és a hatékonyabb döntéshozatal támogatása. Ennek érdekében globális megoldásokat fejlesztenek ki.

Mladen Stojic, a Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial részlegének elnöke hangsúlyozza, hogy a Fujitsu-val fenntartott partnerség további előnyöket nyújt a városok számára. Új eszközökkel segítik a városokat abban, hogy hatékonyabban kezeljék jövőjüket. Ezek az eszközök hozzájárulnak a társadalomra gyakorolt negatív hatások csökkentéséhez, mint például a szennyezés, közlekedési dugók és árvizek, ezáltal elősegítve a fenntartható és élhető városi területek kialakítását.

Yoshinami Takahashi, a Fujitsu Limited globális üzleti megoldásokért felelős alelnöke örömmel osztja meg, hogy a Hexagonnal folytatott partnerség jelentős előrelépést jelent a Fujitsu Trusted Society for Fujitsu Uvance elérése felé. Az új, globális kínálat elősegíti a “fenntarthatósági átalakulást” olyan komplex társadalmi problémák megoldásával, amelyeket a meglévő eszközökkel nem lehet hatékonyan kezelni. A partnerség erősségeinek egyesítése lehetővé teszi mindkét cég számára, hogy hatékonyan és innovatívan járuljon hozzá a fenntartható és fejlett társadalmi fejlődéshez.

Pár szóban a Hexagon-ról

A Hexagon az érzékelők, szoftverek és önvezető technológiák egyesítésével a digitális valóság globális vezetőjévé vált. Fő céljuk az adatok hatékony felhasználása az ipari, gyártási, infrastrukturális, közszolgálati és mobilitási alkalmazásokban annak érdekében, hogy növeljék hatékonyságukat, termelékenységüket, minőségüket és biztonságukat. Technológiáik segítenek összekapcsolni és önállóvá tenni a termelési és emberi ökoszisztémákat, ezzel hozzájárulva egy skálázható és fenntartható jövő kialakításához.

A Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial részlege kiemelt szerepet játszik a világ fejlődésében a kritikus szolgáltatások és infrastruktúra ellenállóságának és fenntarthatóságának javítása terén. Az általuk kínált technológiák lehetővé teszik az emberek, helyek és eszközök összetett adatainak jelentős információvá és képességgé való átalakítását. Ezáltal gyorsabb és hatékonyabb döntések hozhatók meg a közbiztonság, közüzemek, védelem, közlekedés és kormányzati területeken. A Hexagon szerepe hozzájárul a társadalmi és gazdasági fejlődéshez, segíti a világ előrelépését a technológiai fejlesztésekkel és innovációval.

Összegzés

A Fujitsu és a Hexagon közös digital twin technológiája lenyűgöző lehetőségeket kínál a természeti katasztrófák előrejelzésére és azok enyhítésére, valamint a közlekedésbiztonság kezelésére. Az árvizek és közlekedési balesetek számának csökkentése érdekében fejlesztett alkalmazások jelentős mértékben hozzájárulhatnak az emberek és az infrastruktúra védelméhez, különösen az olyan városokban, ahol ezek a veszélyek fokozottan jelen vannak.

Az árvizek kezelése és enyhítése az előrejelző modell segítségével jelentős előrelépés lehet. Az árvizek terjedésének és hatásainak előrejelzése lehetővé teszi a városok számára, hogy hatékonyabban készüljenek fel az eseményekre, és kidolgozzanak olyan katasztrófa-elhárítási terveket, amelyek segítenek minimalizálni a károkat és védelmet nyújtanak az emberek számára. Az ilyen alkalmazások életmentők lehetnek, különösen olyan helyeken, ahol az árvizek rendszeres problémákat okoznak.

A közlekedésbiztonság területén a két cég alkalmazása nagy segítséget nyújthat a balesetek csökkentésében. Az alkalmazás azonosítja a balesetveszélyes területeket, és javaslatokat tesz a forgalomirányítás, úttervezés és egyéb intézkedések optimalizálására. A városok ezen információk alapján képesek hatékonyabb közlekedési hálózatokat kialakítani, amelyek minimalizálják a balesetek kockázatát és javítják a közlekedésbiztonságot.

A közös erőfeszítések és az együttes technológiai megoldások lehetővé teszik, hogy a Fujitsu és a Hexagon közösen támogassák a városok fenntartható fejlődését és a társadalom védelmét. Az ellenálló és katasztrófák ellen védett városok kialakítása előretekintő lépés a jövő felé, különösen a változékony időjárás és a természeti katasztrófák egyre növekvő kihívásaival szemben.

A jövőben a Fujitsu és a Hexagon további terepkísérleteket fog folytatni, hogy az urbánus környezet optimalizálásához és a döntéshozatal támogatásához megoldásokat fejlesszenek ki. A céljuk a globális szintű megoldások létrehozása, amelyek hozzájárulnak a fenntartható fejlődéshez és az emberi élet és infrastruktúra védelméhez. A technológiai előrelépések és az együttműködés eredményeként az ilyen megoldások potenciálisan egyre szélesebb körben alkalmazhatók világszerte, hozzájárulva a társadalmi és gazdasági fejlődéshez, és segítve a városokat egy élhetőbb, biztonságosabb jövő felé vezető úton.

techkalauz.hu – az online techmagazin

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét