A szerzői jogok és a számítástechnika

0
253

A kalózkodás és a jog

Milyen büntetés szabható ki?

Büntetőjogi esetekben:

Hirdetés

akár tíz évig terjedő szabadságvesztés;
jelentős késedelmi díjak és/vagy
vagyonelkobzás.

Polgári peres esetekben:

a szoftver további használatát tiltó, valamint az illegális másolatok törlésére és átadására felszólító végzés (ennek megszegése börtönbüntetést vonhat maga után);
kártérítés fizetése, illetve az illegális használat vagy terjesztés következtében felmerülő haszon átadása a szerzői jog tulajdonosának;
a jogi eljárás költségeinek megtérítése (amely jelentős összeg lehet).

A bíróság házkutatási parancsot adhat ki, valamint feljogosíthatja az illetékeseket az illegális másolatok és az illegális szoftvereket tartalmazó számítógépek elkobzására.


Szoftverjogi alapfogalmak

 Amikor a számítástechnikai, vagy szoftver kultúráról beszélünk, akkor nemcsak a számítógépekről, programokról van szó, hanem az eredeti szoftver szerzői jognak megfelelő kezeléséről és használatáról is. Íme néhány elterjedt kifejezés definíciója:

Szellemi tulajdon: A törvény szerint az eredeti számítógépes program az azt létrehozó személy vagy vállalat szellemi tulajdona. A számítógépes programokat szerzői jogi törvény védi, amely kimondja, hogy az ilyen művek engedély nélküli másolása törvénybe ütköző cselekedet.

Szoftver licenc szerződés: A szoftver licenc szerződéssel jogosítja fel szerzői jog tulajdonosa a szellemi termékének használatára a vásárlót. Egy adott szoftver esetében a licenc szerződés határozza meg a szerzői jog tulajdonosa által megengedett szoftverhasználat feltételeit, azaz minden esetben tartalmazza a következőket:

 • használható példányszám,
 • felhasználói jogok,
 • korlátozások,
 • jogorvoslatok.

A szoftverhez adott licencszerződésre külön utalás történik a szoftver dokumentációjában, vagy program indításakor megjelenő képernyőn is. A licenc tulajdonképpen egy szerződés, amely a felhasználó részéről szoftver a hordozóján található zárjegy felbontásával, illetőleg a szoftver telepítésével kerül elfogadásra. A jelen dokumentumban található összes információ tehát Microsoft licenc szerződések egyes pontjait tartalmazza és általános szabályként megemlíthető, hogy minden szoftver-felhasználási kérdésben a licenc szerződés pontjai a meghatározóak.

Jogosulatlan másolás: A szoftver licencszerződés –amennyiben eltérően nem rendelkezik –a vevőnek csak egyetlen „biztonsági ” másolat készítését engedélyezi,, arra az esetre, ha az eredeti szoftver lemeze meghibásodna, vagy megsemmisülne. Az eredeti szoftver bármely további másolása jogosulatlan másolásnak minősül, és megsérti a szoftvert védő és használatát szabályozó licenc szerződést, valamint a szerzői jogi törvényt.

Illegális szoftverhasználat: Az illegális szoftverhasználat a számítógépes program jogosulatlanul másolása és használata, megsértve ezzel szerzői jogi törvényt, valamint a szerzőnek a szoftver licenc szerződésben leírt feltételeit. Aki szoftvert illegálisan használ, az a szerzői jogi törvény értelmében törvénybe ütköző cselekedetet követ el.

A törvény  

A szoftverek beszerzése és használata során a felhasználónak figyelembe kell vennie a Büntető törvénykönyv szerzői jogra vonatkozó rendelkezéseit és szoftvert kísérő licenc szerződés feltételeit. A licencszerződés megsértője törvénysértést követ el, vagyis törvényt sért

 • aki szoftvert, vagy annak dokumentációját, beleértve a programokat,
 • alkalmazásokat, adatokat, kódokat és kézikönyveket szerzői jog
 • tulajdonosának engedélye nélkül lemásolja vagy terjeszti,
 • aki szerzői jog által védett szoftvert egyidejűleg két vagy több gépen futtat, hacsak ezt a szoftver licenc szerződése külön nem engedélyezi,
 • az a szervezet, amely tudatosan vagy akaratlanul munkatársait arra ösztönzi, kötelezi, vagy számukra megengedi, hogy illegális szoftvermásolatokat készítsenek, használjanak, vagy terjesszenek,
 • aki az illegális szoftvermásolást tiltó törvényt megsérti azért, mert valaki erre kéri vagy kényszeríti,
 • aki szoftvert kölcsön ad úgy, hogy arról másolatot lehessen készíteni, vagy aki a kölcsönkért szoftvert lemásolja,
 • aki olyan eszközöket készít, importál, vagy birtokol, amelyek lehetővé teszik a szoftver védelmét szolgáló műszaki eszközök eltávolítását, vagy ilyen eszközökkel kereskedik.
   

Az illegális szoftverhasználat 

Az illegális szoftverhasználatnak öt alaptípusa van. Mindegyik egyformán káros a szoftverkiadókra és felhasználóra egyaránt. Az alaptípusok a következők:

Alkalmi másolás: Az illegális szoftverhasználatnak ez a formája valósul meg akkor, amikor egy szervezeten belül többletpéldányok készülnek az alkalmazottak munkájához. A felhasználók közötti „baráti cserebere” is ebbe a kategóriába tartozik.

Merevlemezre töltés (Hard Disk Loading): Egyes számítógép-kereskedők OEM licencelési konstrukcióban vásárolt előtelepített szoftverekkel forgalmaznak hardvert úgy, hogy a vásárlónak nem adják át a legalitás igazolásához szükséges Eredetiséget Igazoló Tanúsítványt, a COA-t.

Hamisítás: A hamisítás a szerzői jogvédelem alá eső szoftver nem jogszerű sokszorosítása és eladása. Gyakran olyan formában történik, hogy a termék eredetinek tűnjön. A szoftverhamisítás nagyon kifinomult lehet, törekedve a csomagolás, az emblémák és a hamisítás elleni technikák (pl.: a hologram) hű utánzására. Lehet persze silányabb is: rossz minőségű vagy kézzel írott címkékkel, nejlonzacskóba csomagolt, az utcán árusított lemezekkel. Történjen bármilyen formában, a szoftverhamisítás rendkívül kártékony mind a szoftverfejlesztő, mind a felhasználó számára.

Hirdetőtábla (BBS)-, illetve Internet-kalózkodás: A kalózkodásnak ez a formája úgy zajlik, hogy egy szerzői jogvédelem alá eső szoftver a jogtulajdonos kifejezett engedélye nélkül felkerül egy nyilvános vagy korlátozott hozzáférésű BBS-re, vagy Internet kiszolgálóra, ahonnan ingyenesen, vagy díjazás fejében letölthetővé válik a felhasználók számára. Nem keverendő össze ez az eljárás a nyilvános tartományi szoftverek megosztásával vagy shareware szolgáltatással. A shareware olyan szoftver, amelyre vonatkozhat ugyan szerzői jogvédelem, de szerzője többnyire ingyen vagy kedvezményesen kínálja, a szoftver másolására és megosztására is kiterjedő, csaknem korlátlan használatra.

Helytelen (téves) felhasználás: A licencszerződésben foglaltak be nem tartása miatti jogsértések. Veszélyes, mert a felhasználó rendelkezik ugyan megvásárolt jogtiszta szoftverekkel, de azok téves használata miatt – esetleg tudtán kívül – mégis jogsértést követ el.. Fajtái – a teljesség igénye nélkül – a következők lehetnek:

 • OEM licenc konstrukcióban vásárolt szoftver elválasztása komplett számítógéptől,
 • oktatási szoftverek profitorientált tevékenységre való felhasználása,
 • frissítések jogtiszta frissítési alap nélküli használata,
 • más nyelvi változat használata, mint amit a megvásárolt szoftver licence engedélyez.

Egyéb: Szoftverbérlet során a szoftvert törvénytelenül kapja bérbe egy felhasználó, aki általában bérelt szoftverről tartós másolatot készít számítógépének merevlemezére, majd a „bérelt “példányt visszajuttatja a bérbeadónak. A szoftverbérlet révén történő visszaélésnek három típusa van: a kiskereskedelmi üzlettől a otthoni vagy munkahelyi számítógépen történő használatra bérelt termék; katalóguscégektől postai megrendelés útján bérelt termék; és a számítógépre telepített termékeknek géppel együtt történő bérbeadása vagy lízingje. A fentiek a hagyományos licenceléssel megvásárolt szoftvertermékek bérlésére vonatkoznak. Ezek a módok nem egyenlők a szoftver előfizetéssel (pl.:Microsoft OSL).

A Microsoft azonosítói

Teljes felületű hologram: A Microsoft a hamisítás visszaszorítása érdekében, bevezette a 2000.április 1. után gyártott OEM szoftver CD-k teljes felületét borító hologramokat. Ezzel jelentősen megnehezíti az eredeti CD-kre nagyon hasonlító, eredetinek tűnő kalózmásolatok előállítását, amely gyakran a jó hiszemű vásárlók megtévesztésére irányul.

Biztonsági azonosítók: az Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány (Certificate of Authenticity, COA). Az OEM licencelési konstrukcióban megvásárolható szoftvertermékek jogszerűtlen merevlemezre töltésének visszaszorítására a Microsoft bevezette a COA matricát. A 2000.április 1. után OEM konstrukcióban értékesített operációs rendszerek esetében a viszonteladó köteles a COA matricát a számítógép házára felragasztani, vagy egyéb hardver eszköz értékesítése esetében a vásárló részére átadni, és felhívni figyelmét, hogy a jogszerű használathoz, és a legalitás igazolásához a matricát köteles felragasztani a számítógép házára, amelyre a szoftvert telepíteni fogja. Az alkalmazás szoftverek és a 2000.április 1. előtt OEM konstrukcióban értékesített szoftverek esetében a COA a felhasználói kézikönyv első oldalán található.

 

Forrás: microsoft

Fecó

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Kérjük, írja be véleményét!
írja be ide nevét